Ambasador Kartografii.jpg
Placeholder Image

Zdzisław Strupieniuk

2016

Placeholder Image

Magdalena Duszyńska-Walczak

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Placeholder Image

prof. dr hab. Andrzej Tomczak

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Izabella Krauze-Tomczyk

Elżbieta Kuźmiuk

Tytuł honorowy nadawany przez 

Zarząd Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tytuł jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz promocji dziedziny, jaką jest kartografia, wspierania jej rozwoju oraz promocji map i innych produktów, które są wynikiem pracy kartografa.

Ustanowienie go miało na celu uhonorowanie osób lub instytucji, które nie będąc profesjonalnie związane z kartografią, szczególnie zasłużyły się dla promocji lub rozwoju tej dziedziny.

L A U R E A C I