top of page

Finał XI Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

 

W dniu 17 maja 2019 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. W tym roku organizatorami Konkursu byli Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Do konkursu dopuszczonych zostało siedem prac realizowanych w roku akademickim 2018/2019. Sześć z nich uczestniczyło w finale, podczas którego ich autorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań. Poziom merytoryczny prac oraz przedstawionych prezentacji stały na bardzo wysokim poziomie, za co składamy wszystkim uczestnikom gratulacje i podziękowania.

 

  • I miejsce zajął Mateusz Kamiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za pracę Koncepcja gry mobilnej o tematyce historycznej dla Lublina (opiekun dr hab. B. Konopska),

  • II miejsce Magdalena Łukosz oraz Anna Lisowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę Pomiary interferometryczne zmian ukształtowania powierzchni ponad polami geotermalnymi (opiekun dr hab. inż. A. Malinowska),

  • a laureatką III miejsca została Nadzieja Avizhych z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych (opiekun dr Izabela Gołębiowska, konsultacja - mgr Mariusz Olczyk).

 

Fundatorami nagród byli: MGGP Sp. z o. o., ESRI Polska oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

Ponadto w XI Konkursie udział wzięły następujące osoby:

 

  • Przemysław Kujawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - praca Ocena efektywności transportu miękkiego w Toruniu z wykorzystaniem geoanalityki (opiekun dr hab. Mieczysław Kunz),

  • Gracjan Macioszek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,- praca Generowanie modelu  3D Katedry gnieźnieńskiej na podstawie zdjęć z bezzałogowego statku powietrznego (opiekun dr inż. Łukasz Halik)

  • Krzysztof Pepłoński,WAT,Dynamiczna wizualizacja działań 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Normandii w Systemie Informacji Terenowej (opiekun dr inż. Marta Kuźma).

 

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Jury XI Konkursu

 

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

dr Dariusz Dukaczewski

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

Daniel Sobczyński

mgr Edyta Wyka

Lureat I nagrody Mateusz Kamiński, (z lewej)

Lureatki II nagrody Anna Lisowska i Magdalena Łukosz, (obie z lewej)

Lureatka III nagrody Nadzieja Avizhych, (z lewej)

Uczestlicy finału XI Konkursu, organizatorzy i jury

Laureaci XI Konkursu z jury

sala obrad finału XI Konkursu

Mateusz Kamiński - I nagroda

Mateusz Kamiński - I nagroda

Mateusz Kamiński z lewej - I nagroda

Mateusz Kamiński z lewej - I nagroda

A. Lisowska, M. Łukosz - II nagroda

A. Lisowska, M. Łukosz - II nagroda

N. Avizhych(z lewej) - III nagroda

N. Avizhych(z lewej) - III nagroda

Nadzieja Avizhych

Uczestnicy Konkursu z jury

Uczestnicy Konkursu z jury

Laureaci Konkursu z jury

Laureaci Konkursu z jury

Sala obrad

Sala obrad

bottom of page