top of page

Finał XI Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

 

W dniu 17 maja 2019 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. W tym roku organizatorami Konkursu byli Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Do konkursu dopuszczonych zostało siedem prac realizowanych w roku akademickim 2018/2019. Sześć z nich uczestniczyło w finale, podczas którego ich autorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań. Poziom merytoryczny prac oraz przedstawionych prezentacji stały na bardzo wysokim poziomie, za co składamy wszystkim uczestnikom gratulacje i podziękowania.

 

  • I miejsce zajął Mateusz Kamiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za pracę Koncepcja gry mobilnej o tematyce historycznej dla Lublina (opiekun dr hab. B. Konopska),

  • II miejsce Magdalena Łukosz oraz Anna Lisowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę Pomiary interferometryczne zmian ukształtowania powierzchni ponad polami geotermalnymi (opiekun dr hab. inż. A. Malinowska),

  • a laureatką III miejsca została Nadzieja Avizhych z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych (opiekun dr Izabela Gołębiowska, konsultacja - mgr Mariusz Olczyk).

 

Fundatorami nagród byli: MGGP Sp. z o. o., ESRI Polska oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

Ponadto w XI Konkursie udział wzięły następujące osoby:

 

  • Przemysław Kujawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - praca Ocena efektywności transportu miękkiego w Toruniu z wykorzystaniem geoanalityki (opiekun dr hab. Mieczysław Kunz),

  • Gracjan Macioszek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,- praca Generowanie modelu  3D Katedry gnieźnieńskiej na podstawie zdjęć z bezzałogowego statku powietrznego (opiekun dr inż. Łukasz Halik)

  • Krzysztof Pepłoński,WAT,Dynamiczna wizualizacja działań 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Normandii w Systemie Informacji Terenowej (opiekun dr inż. Marta Kuźma).

 

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Jury XI Konkursu

 

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

dr Dariusz Dukaczewski

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

Daniel Sobczyński

mgr Edyta Wyka

Opisy po najechaniu myszą na zdjęcie

Mateusz Kamiński

Mateusz Kamiński

- I nagroda

Mateusz Kamiński (z lewej)

Mateusz Kamiński (z lewej)

- I nagroda

Anna Lisowska i Magdalena Łukosz

Anna Lisowska i Magdalena Łukosz

- II nagroda

Nadzieja Avizhych (z lewej)

Nadzieja Avizhych (z lewej)

- III nagroda

Uczestnicy XI Konkursu

Uczestnicy XI Konkursu

z organizatorami i jury

Laureaci XI Konkursu

Laureaci XI Konkursu

z organizatorami i jury

Sala obrad XI Konkursu

Sala obrad XI Konkursu

bottom of page