XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Kartograficzno-geomatyczne
związki i deskrypcje


Toruń, 29-30 września 2022 r.

Torun.jpg

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geomatyki i Kartografii UMK w Toruniu serdecznie zapraszają na XLIV Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, której za temat przewodni wybrano

 

Kartograficzno-geomatyczne związki i deskrypcje

 

Obrady odbędą się w Toruniu w dniach 29 i 30 września 2022 r. Konferencja jest czterdziestym czwartym wydarzeniem z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych organizowanych co roku od 1968 roku. 
 

Problematyka konferencji

 

 • Związki kartografii i geomatyki

 • Kartografia urzędowa

 • Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce

 • Współczesne użytkowanie map

 • Kartografia w zarządzaniu kryzysowym

 • Społecznościowe inicjatywy kartograficzne

 • Kartografia w mediach elektronicznych

 • Mapa we współczesnej szkole

 • Geowizualizacja

 • Metodyka kartograficzna

 • Kształcenie kartografów w dobie pandemii

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać poprzez formularz on-line .

 

WAŻNE TERMINY


15.04.2022 r.     

 • nadsyłanie zgłoszeń referatów i posterów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)​

 

1.05.2022 r.

 • akceptacja referatów i posterów

30 czerwca 2022 r.

 • nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)

1 sierpnia 2022 r.

 • termin rejestracji i obniżonych wpłat za uczestnictwo

Ewentualne pytania prosimy kierować do dra Radosława Golby ― Sekretarza Konferencji, na adres: rgolba@umk.pl

                                                                                                                          Organizatorzy

Komitet Organizacyjny

Zenon Kozieł              
Mieczysław Kunz     
Radosław Golba            
Adam Piasecki      
Agnieszka Pilarska      
Dominika Karpińska        
Sanjana Dutt                

― Przewodniczący Komitetu

― Z-ca przewodniczącego Komitetu

― Sekretarz Konferencji

― Członek Komitetu

― Członkini Komitetu

― Członkini Komitetu, doktorantka

― Członkini Komitetu, doktorantka