top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2017/2018 - semestr zimowy

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii

 

W semestrze zimowym 2017/2018 zapraszamy na trzy seminaria Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązujące do wieloletniej tradycji seminariów Katedry (Zakładu) Kartografii UW, których celem jest jak zawsze wymiana myśli i informacji dotyczących naszej dyscypliny.


Seminaria będą odbywały się w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.


• 2 X 2017  Metoda kartograficzna a percepcja mapy statystycznej
                     – mgr Marcin Mazur
Seminarium rozpocznie się o godzinie 1200 w sali 8 (parter).


• 14 XI 2017  28. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna
                      w Waszyngtonie (2–7.07.2017)

                    – prof. Marek Baranowski, prof. Dariusz Gotlib, prof. Robert Olszewski, mgr Tomasz Panecki,

                        mgr Maciej Zych
Seminarium rozpocznie się o godzinie 1500 w sali 211 (klatka schodowa przy Zakładzie Kartografii, III piętro).

 

• 5 XII 2017  Sesja okolicznościowa w czterdziestą rocznicę śmierci
                     Profesora Lecha Ratajskiego

Seminarium rozpocznie się o godzinie 1450 w sali 115 (I piętro).

 

 

Warszawa, 23 września 2017


 

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page