top of page

Członkowie Oddziału Kartograficznego PTG

 

Oddział Kartograficzny PTG liczy 59 członków w tym:

 

pracownicy naukowi: 26 osób

inni: 33 osoby.

 

Członkiem OK PTG może być każdy pełnoletni obywatel polski, który na podstawie pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału (według §14 Statutu PTG). Druki deklaracji znajdują się u Sekretarza Oddziału Kartograficznego. Można je również pobrać ze strony internetowej (pobierz Deklarację Członkowską - klawisz powyżej) i po wypełnieniu odesłać na adres Zarządu.

 

Wysokość składek członkowskich od 1 stycznia 2019 roku:

 

normalna: 50 zł

ulgowa (uczniowie, studenci, emeryci): 25 zł

rodzinna: 75 zł za dwie osoby

Wpłaty składek należy dokonywać u Skarbnika Oddziału Kartograficznego lub na konto:

 

Oddział Kartograficzny PTG, mBank S.A.  87 1140 2004 0000 3302 7707 8083​

 

bottom of page