top of page

Polski Przegląd Kartograficzny

Polish Cartographical Review

Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim

Polski Przegląd Kartograficzny (PPK) to jedno z najstarszych czasopism kartograficznych na świecie. Ukazuje się od 1969 roku jako kontynuacja czasopisma wydawanego pod tym samym tytułem we Lwowie przez Eugeniusza Romera w latach 1923−1934.

 

Od 2015 roku Przegląd jest publikowany on-line w języku angielskim na platformie renomowanego wydawnictwa De Gruyter pod zmienionym tytułem Polish Cartographical Review (https://sciendo.com/journal/PCR). Publikowane są tu tylko oryginalne recenzowane artykuły naukowe. Autorami i recenzentami artykułów są pracownicy naukowi polscy i zagraniczni, organem doradczym jest międzynarodowa Rada Redakcyjna. Wersja angielska podlega ocenie (punktacji) Ministerstwa Edukacji i Nauki. W Polish Cartographical Review jest kontynuowana numeracja tomów PPK.

 

Równolegle z wersją anglojęzyczną ukazuje sie półrocznik Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim o nowej numeracji tomów, zachowujący strukturę dotychczasowego Przeglądu (PPK), a więc działy: artykuły, notatki, recenzje, kronika, nowości literatury kartograficznej. Artykuły są w zdecydowanej większości tłumaczeniami z wersji angielskiej. Suplement nie podlega ocenie ministerialnej; ukazuje się w formie drukowanej (papierowej).

 

Zakres tematyczny artykułów publikowanych w Polish Cartographical Review i w polskim suplemencie jest bardzo różnorodny, odzwierciedlając główne kierunki rozwoju współczesnej kartografii. Poza kartografami autorami są specjaliści z tych dziedzin nauki, dla których mapa jest zarówno przedmiotem badań jak i wizualnej prezentacji wyników. W obszarze zainteresowań czasopisma znajdują się problemy teorii kartografii, procesów redakcyjnych i percepcji map, wykorzystania kartografii w badaniach zjawisk społecznych i gospodarczych, w tym z wykorzystaniem narzędzi teledetekcji i GIS, a także kulturowa rola mapy i historia kartografii.

 

Na tej stronie zamieszczane są zeszyty Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim wydawane od 2019 roku oraz nieregularnego wydawnictwa pt. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego.

repozytorium_UMK.jpg

zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez Prof. Zenona Kozieła z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawiera ono wykazy nowości wydawniczych tworzone systematycznie dużym wysiłkiem Jerzego Ostrowskiego w okresie 50 lat.

okl PCR 1-2023_pol_przod.jpg
okl PCR 1-2023_pol_przod.jpg
okl PCR 2-2022_supl.png

Wydawca, Redakcja,

Rada redakcyjna

Wskazówki dla autorów
Wskazówki dla recenzentów
Prenumerata

 

 

BIBLIOTEKA PPK

 

Trzeci numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Tom zatytułowany "Dawne mapy jako źróła historyczne." Zbiór artykułów, będących uzupełnionymi i przerobionymi wersjami referatów wygłoszonych w czasie XXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografi i w Poznaniu we wrześniu 2011 roku.

Drugi numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Tom zatytułowany "Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1966-2000" zawiera podsumowanie różnych form działalności i dorobku komisji.

Pierwszy numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Z okazji setnej rocznicy wydania "Atlasu geograficznego" Eugeniusza Romera ukazał się pierwszy numer "Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego". Składające się na publikację artykuły dotyczą historii Atlasu oraz jego znaczenia dla rozwoju nauczania geografii w Polsce.

biblioteka5.png

5 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający  zestawienia zagranicznego piśmiennictwa kartograficznego

za lata 1968 - 2018 zebrane przez

Prof. Zenona Kozieła

4tomBPPK.png

4 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający  zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez           Prof. Zenona Kozieła

bottom of page