top of page

Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim

(Polski Przegląd Kartograficzny)

 

 

Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim jest półrocznikiem Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (OK PTG). Czasopismo wydawane od 2016 r. jest kontynuacją ukazującego się w latach 1969−2015 Polskiego Przeglądu Kartograficznego (PPK), nawiązującego do koncepcji periodyku, wydawanego pod tym samym tytułem w latach 1923−1934 przez Eugeniusza Romera. W Supelmencie publikowane są artykuły naukowe i notatki, recenzje  oraz kronika wydarzeń, istotnych dla polskiego środowiska kartograficznego i informacje o nowościach wydawniczych. Większość artykułów to polskojęzyczne wersje tekstów publikowanych w języku angielskim w kwartalniku Polish Cartographical Review, czasopiśmie wydawanym także przez OK PTG i notowanym na liście MNiSW.

 

Suplement jest istotną formą promocji i rozpowszechniania treści artykułów publikowanych w Polish Cartographical Review,  znacznie poszerzając krąg ich odbiorców. Na łamach Suplementu publikują pracownicy naukowi, opiekunowie zbiorów kartograficznych i kolekcjonerzy map. Decyzja o wydawaniu Suplementu wynikała z doceniania roli, jaką wcześniej odgrywał Polski Przegląd Kartograficzny. Było to  ważne i znane czasopismo integrujące autorów i czytelników zajmujących się lub zainteresowanych przekazywaniem informacji przestrzennej, od metodyki po technologię, w formie map i atlasów.

 

Na tej stronie zamieszczane są zeszyty Polskiego Przeglądu Kartograficznego wydawane od 2019 roku, poprzedzone zestawieniem piśmiennictwa kartograficznego.

repozytorium_UMK.jpg

zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez Prof. Zenona Kozieła z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawiera ono wykazy nowości wydawniczych tworzone systematycznie dużym wysiłkiem Jerzego Ostrowskiego w okresie 50 lat.

okl PCR 2-2022_supl.png
4tomBPPK.png

4 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający  zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez           Prof. Zenona Kozieła

okl PCR Bibliografia tom7-22.png
PCR-2022-supl-okladka.png
PCR-2021-supl-okladka-all.png
supl-2-2020-okladka.jpg

Wydawca, Redakcja,

Rada redakcyjna

Wskazówki dla autorów
Wskazówki dla recenzentów
Prenumerata

 

 

BIBLIOTEKA PPK

 

Trzeci numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Tom zatytułowany "Dawne mapy jako źróła historyczne." Zbiór artykułów, będących uzupełnionymi i przerobionymi wersjami referatów wygłoszonych w czasie XXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografi i w Poznaniu we wrześniu 2011 roku.

Drugi numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Tom zatytułowany "Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1966-2000" zawiera podsumowanie różnych form działalności i dorobku komisji.

Pierwszy numer Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego
 

Z okazji setnej rocznicy wydania "Atlasu geograficznego" Eugeniusza Romera ukazał się pierwszy numer "Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego". Składające się na publikację artykuły dotyczą historii Atlasu oraz jego znaczenia dla rozwoju nauczania geografii w Polsce.

bottom of page