top of page

Historia Oddziału Kartograficznego PTG

 

Początek organizowania się kartografów w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego przypada na rok 1964, kiedy przy Oddziale Warszawskim PTG utworzono Sekcję Kartograficzną. W następnym roku sekcje takie powstały również we Wrocławiu i Lublinie. Koordynacją prac sekcji, organizacją imprez o zasięgu krajowym i reprezentacją kartografii polskiej na forum międzynarodowym zajął się Zarząd Sekcji Kartograficznych, przemianowany w 1966 roku na Komisję Kartograficzną PTG. W roku 1999 przekształcona została ona w samodzielny oddział pod nazwą Asocjacja Kartograficzna PTG, której w następnym roku zmieniono nazwę na Oddział Kartograficzny PTG.

 

 

Historię Komisji Kartograficznej przedstawiono również w publikacji: J. Ostrowski, Komisja Kartograficzna (1964-1993). W: Polskie Towarzystwo Geograficzne w siedemdziesiątą piątą rocznicę działalności. PTG Zarząd Główny, Warszawa-Poznań 1993, s. 47-62.

 

Redakcja Polskiego Przeglądu Kartograficznego udostępniła wersję elektroniczną (pdf)  II tomu Biblioteki PPK  zatytułowanego "Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1966-2000", którą zamieszczamy poniżej.

 

 

 

bottom of page