top of page

XIV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny

im. Barbary Petchenik

 

Wyniki etapu krajowego

Krajowa Komisja Konkursowa XIV Międzynarodowego Konkursu im. Barbary Petchenik, na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku dokonała oceny ponad 500 prac nadesłanych na tegoroczny konkurs pod hasłem:

 

KOCHAMY MAPY (WE LOVE MAPS)

 

W wyniku obrad Komisji wyróżniono trzydzieści prac, których autorzy otrzymają dyplomy. Spośród wyróżnionych prac wybrano sześć najlepszych, które wezmą udział w wystawie i konkursie ogólnoświatowym podczas obrad Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Tokio w lipcu 2019 r.

 

Całość prac organizacyjnych XIV Konkursu prowadziła Pani Bożena Ogorzelska z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, której zaangażowanie i perfekcja organizacyjna po raz kolejny doprowadziły do sukcesu tegorocznego konkursu.

 

Wszystkim dzieciom, ich opiekunom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie.

 

Wykonane prace zamieszczamy na dwóch następujących stronach w kolejności alfabetycznej autorów:

 

bottom of page