top of page
Ambasador Kartografii.jpg
Placeholder Image

Zdzisław Strupieniuk

2016

dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego 


wnioskodawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Placeholder Image

Magdalena Duszyńska-Walczak

2016

prezes Wydawnictwa Nowa Era


wnioskodawca: Redakcja Polskiego Przeglądu Kartograficznego

Placeholder Image

prof. dr hab. Andrzej Tomczak

2016

wieloletni profesor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  


wnioskodawca: Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Izabella Krauze-Tomczyk

2018

wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii


wnioskodawca:  Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

Elżbieta Kuźmiuk

2022

wieloletni prezes Wydawnictwa TOPKART 


wnioskodawca:  członek Oddziału Kartograficznego PTG

Tytuł honorowy nadawany przez 

Zarząd Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tytuł jest wyrazem szczególnego uznania wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz promocji dziedziny, jaką jest kartografia, wspierania jej rozwoju oraz promocji map i innych produktów, które są wynikiem pracy kartografa.

Ustanowienie go miało na celu uhonorowanie osób lub instytucji, które nie będąc profesjonalnie związane z kartografią, szczególnie zasłużyły się dla promocji lub rozwoju tej dziedziny.

L A U R E A C I

bottom of page