top of page

Wystawa
100 lat Polskiego Przeglądu Kartograficznego

podczas
XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Lublin, 20 września 2023 r.

Wybór planszy (wyższa jakość poniżej)

Plansza 1          Plansza 5          Plansza 9            Plansza 13           Plansza 17

Plansza 2          Plansza 6          Plansza 10          Plansza 14           Plansza 18

Plansza 3          Plansza 7          Plansza 11          Plansza 15           Plansza 19

Plansza 4          Plansza 8          Plansza 12          Plansza 16           Plansza 20

               

bottom of page