Ogólnopolskie Konferencje Kartograficzne

Powstała w 1966 r. Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego postawiła przed sobą, jako jeden z głównych celów, ożywienie działalności naukowej w uniwersyteckich ośrodkach kartograficznych, a także większe powiązanie tej działalności z pracami instytucji zajmujących się opracowywaniem oraz publikowaniem map i atlasów. Celowi temu służyły przede wszystkim ogólnopolskie konferencje kartograficzne. Pierwsza z nich, poświęcona kartografii tematycznej, odbyła się z inicjatywy prof. F. Uhorczaka w Lublinie w maju 1968 r., a jej głównym organizatorem była Katedra Kartografii UMCS. Więcej na ten temat tutaj.

 

 

  

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)