top of page

Ogólnopolskie Konferencje Kartograficzne

Powstała w 1966 r. Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego postawiła przed sobą, jako jeden z głównych celów, ożywienie działalności naukowej w uniwersyteckich ośrodkach kartograficznych, a także większe powiązanie tej działalności z pracami instytucji zajmujących się opracowywaniem oraz publikowaniem map i atlasów. Celowi temu służyły przede wszystkim ogólnopolskie konferencje kartograficzne. Pierwsza z nich, poświęcona kartografii tematycznej, odbyła się z inicjatywy prof. F. Uhorczaka w Lublinie w maju 1968 r., a jej głównym organizatorem była Katedra Kartografii UMCS. Więcej na ten temat tutaj.

 

 

 

bottom of page