top of page

Oddział Kartograficzny PTG

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach Towarzystwa. Oddział posiada osobowość prawną i jest kontynuatorem aktywności społecznej kartografów polskich wywodzących się głównie ze środowiska geografów. Bezpośrednimi poprzednikami Oddziału Kartograficznego PTG były Sekcje Kartograficzne Oddziałów: Warszawskiego PTG​​ (1964 –​ 1966), Wrocławskiego (1965 –​ ​1966) oraz Lubelskiego (1965 –​ ​1966),​ a póżniej Komisja Kartograficzna PTG (1966 – 1999). W roku 1999 Komisja została przekształcona w samodzielny oddział pod nazwą Asocjacja Kartograficzna PTG, której w następnym roku zmieniono nazwę na Oddział Kartograficzny PTG.

 

Celem działalności Oddziału Kartograficznego jest:

 

  1. działanie na rzecz rozwoju kartografii, jako dyscypliny naukowej, przedmiotu nauczania oraz praktyki zawodowej;

  2. integracja środowiska kartografów;

  3. podnoszenie społecznego prestiżu kartografii;

  4. upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy kartograficznej, a zwłaszcza poznawania świata poprzez mapę;

  5. propagowanie zastosowań mapy;

  6. podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków Oddziału oraz promocja zatrudnienia kartografów;

  7. wspieranie osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych członków Oddziału.

 

 

Oddział Kartograficzny jest wydawcą Polskiego Przeglądu Kartograficznego, publikowanego od 2015 roku jako Polish Cartographical Review, jedynego czasopisma poświęconego w pełni kartografii na rynku wydawniczym w Polsce.

 

Od 1968 roku Komisja Kartograficzna, a później Oddział Kartograficzny PTG jest inicjatorem i współorganizatorem Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. Poszczególne ośrodki akademickie oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspierają Oddział w tej misji poprzez podejmowanie trudu organizacji kolejnych z blisko czterdziestu Konferencji.

 

Więcej o Oddziale na naszych podstronach.

bottom of page