top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2018 - semestr letni

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii


W semestrze letnim 2017/2018 zapraszamy na pięć seminariów Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Cztery seminaria odbędą się w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 121, w godz. 1500−1630, a jedno na Politechnice Warszawskiej.


• 6 III 2018 Zbiory baz danych granic i nazw: miejscowości, obrębów ewidencyjnych, wsi i sołectw – problemy ich harmonizacji i prezentacji kartograficznej
mgr Jerzy Zieliński (GUGiK)
• 6 IV 2018 Problematyka kartograficznego modelowania informacji nieostrych
dr Mirosław Krukowski (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie)


Seminarium, którego współorganizatorem jest Zakład Kartografii PW, rozpocznie się o godzinie 1345w gmachu PW przy Placu Politechniki 1 w sali 305a.


• 24 IV 2018 Kartograficzna prezentacja historycznych jednostek osadniczych
prof. Bogumił Szady (Instytut Historii PAN) i mgr Tomasz Panecki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
• 15 V 2018 Porównanie użyteczności map w kontekście medium i interaktywności
mgr Katarzyna Słomska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
• 5 VI 2018 Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu
mgr Tomasz Nowacki (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page