top of page

w kalendarzu poniżej oznaczono ważniejsze wydarzenia związane z kartografią, 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności Oddziału Kartograficznego PTG

bottom of page