top of page

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, organizatorzy XLIII Ogólnopolskiej  Konferencji  Kartograficznej, planowanej w dniach 23 i 24 września 2020 r., informują o przeniesieniu konferencji na 2021 rok (wiosna lub jesień).

 

O nowym terminie konferencji powiadomimy Państwa w nowym komunikacie.

 

Komunikat 1 (archiwalny)

 

 

 

 

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, której tematem przewodnim będzie

 

Kartografia dla wszystkich

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Warszawa, 26 – 27 października 2021 roku
Komunikat nr 1
Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego
serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną,
której tematem przewodnim będzie
Kartografia dla wszystkich i dla każdego
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 26 i 27 października 2021 r. pod patronatem Głównego Geodety Kraju. Stanowi ona kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku. Tym razem chcemy skupić uwagę przede wszystkim na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego naszej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych.
Problematyka konferencji
Kartografia urzędowa
Kartografia społecznościowa, neokartografia
Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce
Współczesne użytkowanie map
Kartografia w zarządzaniu kryzysowym
Społecznościowe inicjatywy kartograficzne
Kartografia w mediach elektronicznych
Mapa we współczesnej szkole
Geowizualizacja
Metodyka kartograficzna
Kształcenie kartografów w dobie pandemii
Opłaty konferencyjne
Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, obejmuje: koszty uczestnictwa oraz materiały konferencyjne i powinna być wniesiona do 10 września 2021 roku.
Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:
Właściciel konta: Oddział Kartograficzny PTG
Numer konta: mBank S.A. 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083
Tytuł wpłaty: 43 Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji
WAŻNE TERMINY
31 maja 2020 r.
• nadsyłanie zgłoszeń referatów i posterów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)
15 czerwca 2020 r.
• akceptacja referatów i posterów
15 lipca 2020 r.
• nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)
10 września 2020 r.
• rejestracja i wpłaty
POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne ze streszczeniami referatów i posterów
• o przyjęciu referatów i posterów decyduje Komitet Naukowy Konferencji
• orientacyjny czas prezentacji referatów – 15 minut
• postery zostaną zamieszczone na stronie internetowej Oddziały Kartograficznego PTG
Kontakt:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Jolanta Korycka-Skorupa (ZGKiT UW)
e-mail: j.skorupa@uw.edu.pl
Sekretariat
mgr Bożena Ogorzelska
mgr Karolina Sielicka
e-mail: kartografia.wgsr@uw.edu.pl
Adres pocztowy
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
Komitet Organizacyjny XLIII OKK

Problematyka konferencji

 

 • Kartografia urzędowa,

 • Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce,

 • Kartografia społecznościowa (neokartografia),

 • Współczesne użytkowanie map,

 • Kartografia w zarządzaniu kryzysowym,

 • Społecznościowe inicjatywy kartograficzne,

 • Kartografia w mediach elektronicznych,

 • Mapa we współczesnej szkole,

 • Geowizualizacja,

 • Metodyka kartograficzna

 • Kształcenie w zakresie kartografii na potrzeby społeczeństwa informacyjnego

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać poprzez sondażowy formularz on-line .

 

Opłaty konferencyjne

 

Opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady oraz uroczystą kolację.

 

Wczesna opłata konferencyjna do 30 czerwca 2020 roku:

− opłata standardowa: 420 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 320 zł

 

Późna opłata konferencyjna po 30 czerwca 2020 roku:

− opłata standardowa: 480 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 350 zł

 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej

Właściciel konta: Oddział Kartograficzny PTG

Numer konta: mBank S.A. 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Tytuł wpłaty: 43 Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Miejsce obrad

 

Pałac Tyszkiewiczów – Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie (sąsiadujący z budynkiem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW).

 

             

WAŻNE TERMINY


15 maja 2020 r.:

 • nadsyłanie zgłoszeń referatów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)

  • opublikowanie pełnych referatów (po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów) będzie możliwe w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz w „Polish Cartographical Review”.

 • nadsyłanie propozycji posterów

 

15 czerwca 2020 r.:

 • akceptacja referatów i posterów

 

30 czerwca 2020 r.

 • rejestracja i wczesna opłata konferencyjna

 

15 lipca 2020 r.:

 • nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)

 

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 • Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne ze streszczeniami referatów i posterów.

 • O przyjęciu referatów i posterów decyduje Komitet Naukowy Konferencji.

 • Orientacyjny czas prezentacji referatów – 15 minut.

 • Rozmiar posteru – maksymalnie A0.

 • Dnia 22.09.2020 r. o godz. 19.00 odbędzie się otwarte zebranie członków Oddziału Kartograficznego PTG (miejsce obrad zostanie podane w terminie późniejszym).

 • Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztów noclegów. Uczestnicy konferencji załatwiają noclegi we własnym zakresie.

 

  

Kontakt:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Korycka-Skorupa (ZGKiT UW)

j.skorupa@uw.edu.pl

 

 

Sekretariat:

e-mail: kartografia.wgsr@uw.edu.pl 

tel. 22 55 21 510 

 

Adres pocztowy:

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

bottom of page