top of page

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2016 dofinansowało kwartalnik Polish Cartographical Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet; Polish Cartographical Review – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – finansowane w ramach umowy Nr 793/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  naciśnij poniżej   

 

bottom of page