Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2016 dofinansowało kwartalnik Polish Cartographical Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet; Polish Cartographical Review – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – finansowane w ramach umowy Nr 793/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  naciśnij poniżej   

 

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)