top of page

prof. dr hab. Andrzej Tomczak

2016

prof. dr hab. Andrzej Tomczak

wieloletni profesor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  


wnioskodawca: Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

bottom of page