Zdzisław Strupieniuk

2016

Zdzisław Strupieniuk

2016 –Zdzisław Strupieniuk, dyrektor RPN wnioskodawca –Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie