top of page

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017

dofinansowało kwartalnik Polish Cartographical Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: 1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji artykułów; 2. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadania finansowane w ramach umowy Nr 687/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

  naciśnij poniżej   

 

bottom of page