Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017

dofinansowało kwartalnik Polish Cartographical Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: 1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji artykułów; 2. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadania finansowane w ramach umowy Nr 687/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

  naciśnij poniżej   

 

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)