XII Konkurs Prac Dyplomowych

 

 

W związku z obecną sytuację epidemiczną Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG i Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS, jako tegoroczni współorganizatorzy  XII Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii i Geoinformacji, podjęli decyzję o przesunięciu terminu finału konkursu na pierwszą połowę października 2020 roku. Termin zgłaszania prac upływa 15 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretarz konkursu: Jakub.Kuna@poczta.umcs.lublin.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej.

 

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie kartografia.org.pl

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)