top of page

Odszedł od nas profesor Władysław Pawlak

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. zmarł wybitny kartograf polski i nasz zasłużony Kolega 

prof. Władysław Pawlak 

Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (poprzedniczki Oddziału Kartograficznego), a także wiceprzewodniczącym i członkiem Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 

Profesor Władysław Pawlak był inicjatorem, współtwórcą i wielokrotnym organizatorem ogólnopolskich szkół kartograficznych. Był On wybitnym geografem i kartografem związanym z wrocławskim ośrodkiem akademickim. Jako wieloletni kierownik Zakładu Kartografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego kontunuował dzieło Eugeniusza Romera i jego uczniów, kształcąc i promując liczne kadry kilku pokoleń kartografów polskich.W latach 1998–2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej Polskiego Przeglądu Kartograficznego, wydawanego przez Oddział Kartograficzny PTG. Profesor był również twórcą i kierownikiem Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie jako autor i redaktor 5 atlasów znacząco rozwinął sztukę opracowywania atlasów regionalnych, co zostało uhonorowane licznymi nagrodami kolejnych wydań Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego.Dziękujemy Profesorze za współkształtowanie oblicza polskiej kartografii w ostatnich dziesięcioleciach i za Pana wkład w funkcjonowanie naszej kartograficznej społeczności. Będzie nam bardzo Pana brakowało.

 

bottom of page