top of page

Jan Rzędowski - in memoriam

 

24 stycznia 2020 r. zmarł w wieku 97 lat najstarszy członek Oddziału Kartograficznego PTG mgr inż. Jan Rzędowski. Absolwent Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej, w latach 1947–1951 pracował w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, będąc jednocześnie asystentem w ukończonej przez niego uczelni. W końcu 1952 r. został dyrektorem nowo powołanego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych i przebywał na tym odpowiedzialnym stanowisku nieprzerwanie 31 lat, aż do odejścia na emeryturę w końcu 1983 roku. Jego zasługą było m.in. powołanie w 1968 r. i współfinansowanie przez PPWK kwartalnika popularnonaukowego pt. „Polski Przegląd Kartograficzny”, w którym od początku był zastępcą przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego i członkiem redakcji, a w latach 1982–1984 redaktorem naczelnym. W latach 1972–1984 był aktywnym członkiem Komisji Kartograficznej PTG, a gdy w 2000 r. w jej miejsce został powołany Oddział Kartograficzny, także został jego członkiem, prawie do końca życia utrzymującym kontakty ze stołecznymi kartografami. Od 2001 r. był również członkiem Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Swoją wieloletnią działalnością zasłużył sobie na naszą wdzięczność i trwałą pamięć.

 

Pogrzeb mgr. inż. Jana Rzędowskiego odbędzie się 7 lutego o godzinie 12 na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej w kaplicy Halpertów.

bottom of page