top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2019/2020 - semestr zimowy

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii


W semestrze zimowym 2019/2020 zapraszamy na dwa seminaria Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Seminaria odbędą się w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 126, w godzinach 15:00−16:30.

 

 9 XII 2019  Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Tokio

                      –  dr Dariusz Dukaczewski (IGiK), dr Izabela Gołębiowska,

                           dr Izabela Karsznia, dr Jolanta Korycka-Skorupa (UW), mgr Maciej Zych (GUS)

 

 13 I 2020    Problemy przetwarzania i publikacji danych dla Internetowego  Atlasu Polski Niepodległej

                      – dr inż. Andrzej Głażewski, dr inż. Paweł J. Kowalski (Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej)

 

 

Warszawa, 8 listopada 2019 r.

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page