top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2020/2021 - semestr zimowy

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii


Mija rok od ostatniego seminarium zorganizowanego przez Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Znane wszystkim okoliczności nie pozwalają organizować naszych spotkań przy Krakowskim Przedmieściu 30 w tradycyjny sposób, Postanowiliśmy jednak nie ulegać tym trudnościom i zapraszamy na dwa styczniowe seminaria w formie zdalnej. W ten sposób chociaż, podtrzymajmy tradycje naszych spotkań i odświeżmy kontakty, których tak bardzo nam wszystkim brakuje.

 

 8 I 2021        Użyteczność wieloelementowych geowizualizacji w kontekście semiotyki kartograficznej.

 godz. 15:00     Redundancja, interakcja, legenda

                        –  dr Izabela Gołębiowska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)

                            Link do uczestnictwa w seminarium − meet.google.com/acs-ipve-wey

 

 20 I 2021     Niedoskonałość modelowania kartograficznego

 godz. 15:30     – dr Mirosław Krukowski (Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS)

                            Link do uczestnictwa w seminarium − naciśnij tutaj

 

Warszawa, 21 grudnia 2020 r.

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page