top of page
Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego   2021/2022 - semestr letni   Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii ​ Mija niemal rok od poprzedniego seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. W dalszym ciągu nie możemy powrócić do tradycyjnych spotkań przy Krakowskim Przedmieściu 30, dlatego – celem podtrzymania naszej wieloletniej tradycji – będziemy je przeprowadzali w formie zdalnej. W semestrze letnim 2021/2022 zapraszamy na dwa seminaria z nadzieją, że na następnych będziemy mieli siebie na wyciągnięcie ręki. 24 III 2022     XXX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna we Florencji godz. 16:00        – dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela Gołębiowska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)                            dr Tomasz  Panecki (Instytut Historii PAN / Zakład Geoinformatyki, Kartografii  i Teledetekcji UW),                            dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK (Instytut Geodezji i Kartografii)                            Link do uczestnictwa w seminarium https://meet.google.com/irv-yiws-faj 21 IV 2022     Jak udostępniać dawne mapy? Perspektywa edytorstwa źródeł historycznych godz. 16:00       – dr Tomasz Panecki (Instytut Historii PAN / Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)                            Link do uczestnictwa w seminarium https://meet.google.com/aey-yoef-qkn Warszawa, 1 marca 2022 r.                                                                               

                                                                                                           Marek Baranowsk

                                                                                                           Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG 

                                                                                                           Jolanta Korycka-Skorupa 

                                                                                                           Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i

                                                                                                           Teledetekcji UW                                                                                                       

bottom of page