top of page

Konferencje

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 r.

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

18−19 września 2018 r.

W dniach 18−19 września 2018 r. w Gdańsku odbędzie się XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna nt.

 

Funkcjonalność a estetyka map

 

Organizatorami są: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.

8-9 listopada 2016 roku odbyła się w Warszawie XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ 

PTIP2016

8 - 9 listopada 2016

XXVI konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w dniach 8-9 listopada 2016 roku. Będzie obejmowała obrady plenarne, obrady równoległe oraz warsztaty. 

28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna odbyła sie w Waszyngtonie w dniach 2 - 7 lipca 2017 r.

28 MKK - ICC2017

2 - 7 lipca 2017

28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna - ICC2017 odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 2 - 8 lipca 2017roku. Organizatorem jest The Cartography and Geographic Information Society (CAGIS) ze Stanów Zjednoczonych. 

13–15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku.

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

13–15 października 2016

13–15 października 2016 r. w Toruniu odbędzie się XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku.

 Na konferencję zapraszają Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas konferencji będziemy zastanawiać się nad dawnymi mapami w kontekście ich opracowywania na potrzeby wojenne oraz użytkowania przez wojsko, także w czasie pokoju. Rozważania zamierzamy ograniczyć do obszaru określonego w historiografii mianem Młodszej Europy, czyli do państw basenu Morza Bałtyckiego oraz Czech i Węgier.

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 26 - 28 września 2016 r.

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

 26 – 28 września 2016

W dniach 26 – 28 września 2016 roku w Zwierzyńcu odbedzie się XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Tematem konferencji będzie:


Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce

 

Konferencję organizują Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy

Konferencja będzie jednym z punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce w 2016 roku.

Komunikat 1                              Formularz zgłoszeniowy

 

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Mapa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa, 15 - 16 września 2015 r.

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

15 - 16 września, 2015

W dniach 15 i 16 września 2015 roku (zmiana terminu!) odbędzie się w Warszawie XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, dziewiąta z cyklu „Stan i perspektywy polskiej kartografii”. Tematem konferencji będzie:

 

 

Mapa w społeczeństwie informacyjnym

 

Konferencję organizują Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Patronat nad Konferencją objął Główny Geodeta Kraju. Konferencja będzie jednym z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce.

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Maps Connecting the World, Rio de Janeiro, 23 - 28 sierpnia 2015 r.

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

23 – 28 sierpnia, 2015

W dniach 23 – 28 sierpnia 2015 roku odbędzie się w Rio de Janeiro (Brazylia) 27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna oraz 16 Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Poniżej załączamy broszurkę z informacjami o konferencji. 

24–26 września 2015 r. odbyła się XXIX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pod tytułem Mapa jako narracja interpretacyjna

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

24–26 września 2015 r.

W dniach 24–26 września 2015 r. Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz Pracownia Atlasu Historycznego UWr i Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr zapraszają do Wrocławia na XXIX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pod tytułem „Mapa jako narracja interpretacyjna

1/1

Please reload

bottom of page