top of page

VII Konkurs

w murach Wojskowej Akademii Technicznej odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu kartografii i geoinformacji. W konkursie uczestniczyło 21 Dyplomantów z 12 ośrodków akademickich. Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Zieliński (GUGiK), Beata Konopska (PTG OK), Anna Trzaskowska (Imagis), Paweł Pędzich (WAT, PW), Dariusz Dukaczewski (PTG OK) wyłoniła następujących laureatów:

Kamila Walenciak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - I nagroda

Magdalena Stec - Uniwersytet Wrocławski - II nagroda

Dominika Chądzyńska - Politechnika Warszawska - III nagroda

 

Damian Chodkowski - Politechnika Warszawska - III nagroda 

Paulina Mroczek - Politechnika Warszawska - III nagroda 

Joanna Tomala - Wojskowa Akademia Techniczna - wyróżnienie

Michał Weber - Wojskowa Akademia Techniczna - wyróżnienie

Klaudia Gapińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wyróżnienie

Ewa Nowakowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - wyróżnienie

Krystian Kuna - Uniwersytet Warszawski - wyróżnienie

 

Nagrody zostały ufundowane przez Rektora WAT, GUGiK, Imagis oraz ESRI.

 

 

 

W konkursie uczestniczyło 21 dyplomantów z 12 ośrodków akademickich. Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Zieliński (GUGiK), Beata Konopska (PTG OK), Anna Trzaskowska (Imagis), Paweł Pędzich (WAT, PW) oraz Dariusz Dukaczewski (PTG OK) wyłoniła następujących laureatów:

• I nagroda – Kamila Walenciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę pt. „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS-u partycypacyjnego”,

• II nagroda – Magdalena Stec (Uniwersytet Wrocławski) za pracę „Wpływ zmiennej w czasie roślinności na dokładność szybkich prognoz hydrologicznych”,

• III nagroda – ex auquo: Dominika Chądzyńska (Politechnika Warszawska) za pracę „Możliwości wizualizacji danych geoprzestrzennych w grach komputerowych na przykładzie symulatora szybowcowego”, Damian Chodkowski (PW) za pracę „Modelowanie i wizualizacja 3D obwodnicy Konstancina na podstawie danych ALS” oraz Paulina Mroczek (PW) za pracę „Wizualizacja 3D mapy zagrożenia powodziowego wybranego obszaru z wykorzystaniem danych fotogrametrycznych”.

Komisja przyznała także wyróżnienia, które otrzymali: 

• Joanna Tomala (Wojskowa Akademia Techniczna) za pracę „Wykorzystanie analiz przestrzennych do opracowania map dostępności komunikacyjnej z uwzględnieniem obszarów wyłączonych”,

• Michał Weber (WAT) za pracę „Wykorzystanie oprogramowania opartego na licencji Open Source do realizacji wojskowych analiz przestrzennych”,

• Klaudia Gapińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę „Wizualizacja zmian areału lasu w Nadleśnictwie Kaczory na podstawie źródeł kartograficznych w latach 1935-2000”,

• Ewa Nowakowska (UAM) za pracę „Baza Danych Ogólnogeograficznych jako podstawa wizualizacji tematycznej powiatu konińskiego”,

• Krystian Kuna (Uniwersytet Warszawski) za pracę „Stan środowiska przyrodniczego – mapy do atlasu województwa mazowieckiego”.

 

bottom of page