top of page

„Polish Cartographical Review” jest recenzowanym czasopismem naukowym
wydawanym przez Oddział Kartograficzny PTG.

„Polish Cartographical Review” jest recenzowanym czasopismem naukowym 
wydawanym przez Oddział Kartograficzny PTG.
bottom of page