Dr Wojciech Jankowski - in memoriam

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 marca w wieku 85 lat zmarł nasz kolega

 

dr Wojciech Jankowski

 

Studia geograficzne o specjalizacji kartograficznej ukończył w Warszawie w 1960 roku. Od tego czasu całe swoje życie zawodowe związał się z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracując najpierw w Zakładzie Geografii Rolnictwa, a od 1977 do 1998 r. w Pracowni Kartografii, opracowując mapy  m.in. do obu naszych atlasów narodowych. Zaangażowany członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, m.in. był jego skarbnikiem. Więziony za działalność w NSZZ  Solidarność.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako  świetny kartograf i kompan.   

 

Requiescat in pace...

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)