top of page
© fotografii: Instytut Geografii i PZ PAN

Dr Wojciech Jankowski - in memoriam

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 marca w wieku 85 lat zmarł nasz kolega

 

dr Wojciech Jankowski

 

Studia geograficzne o specjalizacji kartograficznej ukończył w Warszawie w 1960 roku. Od tego czasu całe swoje życie zawodowe związał się z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracując najpierw w Zakładzie Geografii Rolnictwa, a od 1977 do 1998 r. w Pracowni Kartografii, opracowując mapy  m.in. do obu naszych atlasów narodowych. Zaangażowany członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, m.in. był jego skarbnikiem. Więziony za działalność w NSZZ  Solidarność.

 

Pozostanie w naszej pamięci jako  świetny kartograf i kompan.   

 

Requiescat in pace...

bottom of page