top of page

Wybory Zarządu Oddziału

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Kartograficznego PTG wybrano władze Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Przewodniczącym Zarządu został kolega Marek Baranowski, a członkami Zarządu koleżanka Jolanta Korycka-Skorupa i koledzy: Dariusz Dukaczewski, Pavel Neychev i Jerzy Siwek.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: koleżanka Beata Konopska oraz koledzy: Wiesław Ostrowski, Jan Rutkowski i Paweł Weszpiński.

Oba ciała Oddziału Kartograficznego PTG dokonają ukonstytuowania w najbliższym czasie.

Podczas Zebrania Walnego wybrano również delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w osobach: kol. Beata Konopska i kol. Wiesław Ostrowski.

bottom of page