top of page

Finał XII Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

 

W dniu 13 października 2020 r. odbył się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, w trybie telekonferencji (online). W tym roku organizatorami Konkursu byli Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.


Do konkursu dopuszczonych zostało 26 prac realizowanych w roku akademickim 2019/2020. Decyzją Jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia. Laureatami XII Konkursu zostali:

I miejsce

Hubert Janicki Politechniki Warszawskiej (kierunek Geodezja i Kartografia) za pracę licencjacką Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier (opiekun dr inż. Jacek Bernard Marciniak)

II miejsce

Natalia Łatacz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Geografia) za pracę licencjacką Analiza środowiska geograficznego zbiornika retencyjnego na Stradomce w Blachowni z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych (opiekunowie dr Andrzej Tyc, dr Michał Laska)

III miejsce

Marcin PałkaUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek Geoinformatyka) za pracę magisterską Metodyczne problemy odtworzenia i zobrazowania 3D obiektu topograficznego, na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemieślników i Rolników w Przemyślu (opiekun dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS)

Wyróżnienia

Albert Adolf Uniwersytetu Warszawskiego  (kierunek Geografia, spec. Geoinformatyka, kartografia i teledetekcja) za pracę magisterską Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatycznej selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych
 (opiekun dr inż. Izabela Karsznia)

Michał Halicki Uniwersytetu Wrocławskiego  (kierunek Geografia, spec. geoinformatyka i kartografia) za pracę magisterską Dokładność hydrologicznych pomiarów altimetrycznych wykonywanych przez satelitę Sentinel-3A na terenie Polski  (opiekun dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr)

Please reload

Poziom merytoryczny prac oraz przedstawionych prezentacji w formie pięciominutowych filmów stały na bardzo wysokim poziomie, za co składamy wszystkim uczestnikom gratulacje i podziękowania.

 

Fundatorem nagród była firma ESRI Polska.

 

Ponadto, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie ufundował dodatkową nagrodę, a jej zdobywcę wyłoniono w trybie wewnętrznego głosowania pracowników naukowych Wydziału. Laureatką tej Nagrody została Magdalena Wawrzynowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kierunek Geodezja i Kartografia) za pracę magisterską Analizy przestrzenne przejazdów Wrocławskiego Roweru Miejskiego w kontekście zapotrzebowania na rozwój infrastruktury rowerowej (opiekun dr hab. inż. Krzysztof Sośnica).

 

Pełna lista uczestników XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji wraz z linkami do prezentacji dostępna tutaj.

 

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Jury XII Konkursu obradowało w składzie:

 

dr hab. Marek Baranowski - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

dr hab. Dariusz Dukaczewski

dr inż. Łukasz Halik

dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

dr Mirosław Krukowski

dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

dr inż. Stanisław Szombara

Mateusz Kamiński (laureat XI edycji)

mgr Edyta Wyka (ESRI Polska)

 

bottom of page