top of page

Zarządy Komisji Kartograficznej PTG

 

 

Kadencja od IX 1966 do V 1968


Doc. dr Lech Ratajski (Warszawa) – przewodniczący
Dr Wiesław Kaprowski – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Warszawskiego (do X 1967)
Mgr Jerzy Ostrowski – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Warszawskiego (od X 1967)
Doc. dr Władysław Migacz – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Wrocławskiego
Prof. dr Franciszek Uhorczak – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Lubelskiego
Mgr inż. Tadeusz Michalski (Warszawa) – przewodniczący Podkomisji Terminologii Kartograficznej


Kadencja od V 1968 do IX 1971

Doc. dr Lech Ratajski (Warszawa) – przewodniczący
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin) – zastępca przewodniczącego
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa) – sekretarz
Prof. dr Władysław Migacz – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Wrocławskiego
Mgr Wiesław Ostrowski – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Warszawskiego
Mgr Kazimierz Trafas – przewodniczący Sekcji Kartografii i Fotointerpretacji Oddziału Krakowskiego


Kadencja od IX 1971 do IX 1972

Doc. dr Lech Ratajski (Warszawa) – przewodniczący
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin) – zastępca przewodniczącego
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa) – sekretarz
Prof. dr Władysław Migacz – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Wrocławskiego
Mgr Wiesław Ostrowski – przewodniczący Sekcji Kartograficznej Oddziału Warszawskiego
Dr Maria Pelczar – przewodnicząca Sekcji Kartograficzno-Fotointerpretacyjnej Oddziału Gdańskiego
Dr Kazimierz Trafas – przewodniczący Sekcji Kartografii i Fotointerpretacji Oddział Krakowskiego


Kadencja od IX 1972 do IX 1975

Doc. dr Lech Ratajski (Warszawa) – przewodniczący
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa) – sekretarz
Członkowie:
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Mgr Henryk Jeszka (Wrocław)
Mgr inż. Tadeusz Michalski (Warszawa, do V 1974)
Doc. dr Władysław Migacz (Wrocław)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Prof. dr Stanisław Pietkiewicz (Warszawa)
Mgr inż. Jan Rzędowski (Warszawa)
Dr Kazimierz Trafas (Kraków)
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin)
Dr Stefan Żmuda (Katowice)


Kadencja od IX 1975 do IX 1978

Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa) – przewodniczący
Mgr Danuta Markowska (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa) – sekretarz
Członkowie:
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Mgr Henryk Jeszka (Wrocław)
Doc. dr Władysław Migacz (Wrocław)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Prof. dr Lech Ratajski (Warszawa, do XI 1977)
Prof. dr Stanisław Pietkiewicz (Warszawa)
Mgr inż. Jan Rzędowski (Warszawa)
Dr Kazimierz Trafas (Kraków)
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin)
Dr Stefan Żmuda (Katowice)

Kadencja od IX 1978 do XI 1981

Dr Jacek Pasławski (Warszawa) – przewodniczący
Mgr Danuta Markowska (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
Mgr Henryk Górski (Warszawa) – sekretarz
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin) – zastępca sekretarza
Członkowie:
Doc. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Jeszka (Wrocław)
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa)
Mgr Jerzy Midzio (Warszawa)
Prof. dr Władysław Migacz (Wrocław, do VIII 1980)
Mgr Alina Młynarska (Warszawa, od X 1979)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr hab. Władysław Pawlak (Wrocław, od X 1979)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław, od X 1979)
Prof. dr Stanisław Pietkiewicz (Warszawa)
Mgr inż. Jan Rzędowski (Warszawa)
Dr Kazimierz Trafas (Kraków)
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin)
Doc. dr hab. Stefan Żmuda (Katowice)


Kadencja od XI 1981 do IX 1984

Doc. dr hab. Władysław Pawlak (Wrocław) – przewodniczący
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław) – sekretarz
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Dr Jacek Pasławski (Warszawa)
Mgr Alina Młynarska (Warszawa) – przewodnicząca Podkomisji Kartografii Turystycznej
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław) – przewodnicząca Podkomisji Kartografii Globusowej
Członkowie:
Doc. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Doc. dr hab. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Mgr Henryk Jeszka (Wrocław)
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa)
Mgr Danuta Markowska (Warszawa)
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Prof. dr Stanisław Pietkiewicz (Warszawa)
Mgr inż. Jan Rzędowski (Warszawa)
Płk mgr Czesław Sworowski (Warszawa)
Dr Janusz Szewczuk (Kraków)
Dr Kazimierz Trafas (Kraków)
Prof. dr Franciszek Uhorczak (Lublin, do XI 1981)


Kadencja od IX 1984 do XI 1987

Doc. dr hab. Władysław Pawlak (Wrocław) – przewodniczący
Dr Jacek Pasławski (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław) – sekretarz
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Mgr Alina Młynarska (Warszawa) – przewodnicząca Podkomisji Kartografii Turystycznej
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław) – przewodnicząca Podkomisji Kartografii Globusowej
Mgr Maciej Piekuth (Legnica) – przewodniczący Podkomisji Informacji i Dokumentacji w Kartografii (od IX 1985)
Członkowie:
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Doc. dr hab. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Mgr Jan Knopik (Wrocław)
Dr Ryszard Klimko (Poznań)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa)
Mgr Izabella Krauze-Tomczyk (Warszawa)
Mgr Janusz Łopatto (Warszawa)
Inż. Alina Meljon (Warszawa)
Dr Michał Najgrakowski (Warszawa)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Prof. dr Stanisław Pietkiewicz (Warszawa, do IV 1986)
Mgr Edward Schnayder (Kraków)
Płk mgr Czesław Sworowski (Warszawa)
Dr hab. Jan Szeliga (Gdańsk)
Dr Kazimierz Trafas (Kraków)


Kadencja od XI 1987 do XI 1990

Dr Kazimierz Trafas (Kraków) – przewodniczący
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa) – zastępca przewodniczącego
Dr Janusz Szewczuk (Kraków) – sekretarz
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Członkowie:
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Prof. dr hab. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Dr Stefania Gurba (Lublin)
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa)
Dr Ryszard Klimko (Poznań)
Mgr Jan Knopik (Wrocław)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa)
Mgr Izabella Krauze-Tomczyk (Warszawa)
Mgr Janusz Łopatto (Warszawa)
Inż. Alina Meljon (Warszawa)
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Dr Michał Najgrakowski (Warszawa)
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr Jacek Pasławski (Warszawa)
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław)
Mgr Maciej Piekuth (Legnica)
Mgr Jan Rutkowski (Warszawa)
Mgr Edward Schnayder (Kraków)
Płk mgr Czesław Sworowski (Warszawa)
Dr hab. Jan Szeliga (Gdańsk)


Kadencja od XI 1990 do IX 1993

Dr Kazimierz Trafas (Kraków) – przewodniczący
Doc. dr hab. Mieczysław Sirko – zastępca przewodniczącego
Dr Janusz Szewczuk (Kraków) – sekretarz
Dr Marek Baranowski (Warszawa)
Prof. dr hab. Władysław Pawlak (Wrocław)
Członkowie:
Dr inż. Tadeusz Chrobak (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Dr Stefania Gurba (Lublin)
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa)
Dr Ryszard Klimko (Poznań)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa)
Mgr Jan Knopik (Wrocław)
Mgr Izabella Krauze-Tomczyk (Warszawa)
Mgr Janusz Łopatto (Warszawa)
Inż. Alina Meljon (Warszawa)
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Dr Michał Najgrakowski (Warszawa)
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr Jacek Pasławski (Warszawa)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław)
Mgr Jan Rutkowski (Warszawa)
Mgr Edward Schnayder (Kraków)
Płk mgr Czesław Sworowski (Warszawa)
Prof. dr hab. Jan Szeliga (Gdańsk)
Mgr Grzegorz D. Świderski (Łódź)


Kadencja od IX 1993 do IX 1996

Doc. dr hab. Mieczysław Sirko (Lublin) – przewodniczący
Dr Marek Baranowski (Warszawa)– zastępca przewodniczącego

Mgr Krzysztof Kałamucki (Lublin) – sekretarz
Dr Jacek Pasławaki (Warszawa)
Płk mgr Czesław Sworowski (Warszawa)
Dr hab. Kazimierz Trafas (Kraków)
Członkowie:
Maria Andrzejewska (Warszawa)
Mgr Sabina Bujno (Warszawa)
Dr inż. Tadeusz Chrobak (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Dr Stefania Gurba (Lublin)
Mgr Roman Janusiewicz (Wroclaw)
Dr Wojciech Jankowski (Warszawa)
Mgr Andrzej Kajoch (Wrocław)
Dr Wiesław Kaprowski (Warszawa)
Dr Ryszard Klimko (Poznań)
Mgr Jan Knopik (Wrocław)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa)
Mgr Izabella Krauze-Tomczyk (Warszawa)
Dr Jan Krupski (Wrocław)
Mgr Janusz Łopatto (Warszawa)
Inż. Alina Meljon (Warszawa)
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Dr Michał Najgrakowski (Warszawa)
Mgr Wojciech Nerlo (Warszawa)
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Mieczysław Sirko
Zarządy i członkowie Komisji Kartograficznej PTG 67
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Dr Janina E. Piasecka (Wrocław)
Mgr Jan Rutkowski (Warszawa)
Dr Jerzy Siwek (Warszawa)
Mgr Edward Schnayder (Kraków)
Prof. dr hab. Jan Szeliga (Gdańsk)
Mgr Andrzej Tchórz (Katowice)
Prof. dr Bogodar Winid (Warszawa)
Mgr Henryk Witański (Katowice)
Dr Wiesława Żyszkowska (Wrocław)


Kadencja od IX 1996 do X 1999 (VII 2000)

Prof. dr hab. Mieczysław Sirko (Lublin) – przewodniczący

Dr Wiesława Żyszkowska (Wrocław) – zastępca przewodniczącego
Dr Krzysztof Kałamucki (Lublin) – sekretarz
Dr Marek Baranowski (Warszawa)
Mgr Jerzy Ostrowski (Warszawa)
Członkowie:
Mgr Maria Andrzejewska (Warszawa)
Dr inż. Tadeusz Chrobak (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (Warszawa)
Mgr Henryk Górski (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Wiktor Grygorenko (Warszawa)
Mgr Roman Janusiewicz (Wroclaw)
Dr Wojciech Jankowski (Warszawa)
Prof. dr Jerzy Kondracki (Warszawa, do IV 1998)
Mgr Izabella Krauze-Tomczyk (Warszawa)
Dr Jan Krupski (Wrocław)
Mgr Janusz Łopatto (Warszawa)
Inż. Alina Meljon (Warszawa)
Dr Jerzy Mościbroda (Lublin)
Dr Michał Najgrakowski (Warszawa)
Dr Elżbieta Nowak-Ferdhus (Wrocław)
Dr Wiesław Ostrowski (Warszawa)
Dr hab. Jacek Pasławski (Warszawa)
Dr Maria Pelczar (Gdańsk)
Mgr Jan Rutkowski (Warszawa)
Dr Jerzy Siwek (Warszawa)
Dr Janusz Szewczuk (Kraków)
Mgr Edward Schnayder (Kraków)
Dr hab. Kazimierz Trafas (Kraków)
Mgr Henryk Witański (Katowice)

 

 

bottom of page