top of page

XXIV Szkoła Kartograficzna, Wrocław, 11-12 wrzesnia 2018 roku. 

PLAKAT

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 r.

13–15 października 2016 r. odbyła się w Toruniu XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku.

8-9 listopada 2016 roku odbyła się w Warszawie XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat GEOINFORMACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ 

24–26 września 2015 r. odbyła się XXIX Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pod tytułem Mapa jako narracja interpretacyjna

28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna odbyła sie w Waszyngtonie w dniach 2 - 7 lipca 2017 r.

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 26 - 28 września 2016 r.

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Mapa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa, 15 - 16 września 2015 r.

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Maps Connecting the World, Rio de Janeiro, 23 - 28 sierpnia 2015 r.

Please reload

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Toruń, 13–15 października 2016 r.

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Zwierzyniec, 26 - 28 września 2016 r.

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna Mapa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa, 15 - 16 września 2015 r.

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Maps Connecting the World, Rio de Janeiro, 23 - 28 sierpnia 2015 r.

28 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna Waszyngton, 2 - 7 lipca 2017 r.

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Mapa jako narracja interpretacyjna, Wrocław, 24 – 26 września 2015 r. 

1/1

Please reload

bottom of page