top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2018/2019 - semestr zimowy

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii


W semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy na trzy seminaria Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Seminaria będą odbywały się w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, w sali 8, w godz. 15:00−16:30.

 

21 XI 2018  Geograficzno-polityczny atlas Polski 
                  prof. Marcin Solarz (Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej UW),  mgr Maciej Zych (Główny Urząd Statystyczny)

 

12 XII 2018  Opracowanie metodyki selekcji miejscowości i dróg – przejście ze skali 1:250 000 do 1:500 000 i 1:1 000 000
                   z wykorzystaniem uczenia maszynowego

                   mgr Karolina Sielicka (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)

 

16 I 2019    Atlasy statystyczne województw i Polski
                  mgr Maciej Zych, mgr Katarzyna Medolińska (Główny Urząd Statystyczny)

 

Warszawa, 22 października 2018

 

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page