Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2020/2021 - semestr letni

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii


Zapraszamy do udziału w trzecim w tym roku akademickim seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium odbędzie się – podobnie jak dwa styczniowe – w formie zdalnej. Ufamy, że w ten sposób dotrwamy do czasu, kiedy będziemy mogli powrócić do spotkań, jakie odbywaliśmy przez ponad czterdzieści lat. 

16  IV  2021     Nowe narzędzia pracy kartografa w erze big data i zarządzania danymi  w chmurach                                              obliczeniowych

  godz. 1500       Jakub Łobodecki, Kamil Choromański, Dariusz Gotlib (Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej)

Link do uczestnictwa w seminarium meet.google.com/itz-udjm-qub

 

 

     

Warszawa 25 marca 2021 r.

                                                                              

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW