top of page

Seminaria Oddziału Kartograficznego PTG

i Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

2021/2022 - semestr letni

 

Koleżanki i Koledzy Kartografowie i Sympatycy Kartografii

Mija niemal rok od poprzedniego seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. W dalszym ciągu nie możemy powrócić do tradycyjnych spotkań przy Krakowskim Przedmieściu 30, dlatego – celem podtrzymania naszej wieloletniej tradycji – będziemy je przeprowadzali w formie zdalnej. W semestrze letnim 2021/2022 zapraszamy na dwa seminaria z nadzieją, że na następnych będziemy mieli siebie na wyciągnięcie ręki.


24 III 2022     XXX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna we Florencji
godz. 16:00        – dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr Izabela Gołębiowska (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)

                           dr Tomasz  Panecki (Instytut Historii PAN / Zakład Geoinformatyki, Kartografii  i Teledetekcji UW),

                           dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK (Instytut Geodezji i Kartografii)
                           Link do uczestnictwa w seminarium https://meet.google.com/irv-yiws-faj

21 IV 2022     Jak udostępniać dawne mapy? Perspektywa edytorstwa źródeł historycznych
godz. 16:00       – dr Tomasz Panecki (Instytut Historii PAN / Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW)
                           Link do uczestnictwa w seminarium https://meet.google.com/aey-yoef-qkn


Warszawa, 1 marca 2022 r.

                                                                              

Marek Baranowski
Przewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG
Jolanta Korycka-Skorupa
Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW

 

bottom of page