top of page

XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności serdecznie zapraszają na XLII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną,której tematem przewodnim będzie

 

Generalizacja map w technologii cyfrowej

 

Konferencja, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17 i 18 września 2019 r. stanowi kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku. Tym razem zbiega się ona ze stuleciem utworzenia Akademii Górniczej w Krakowie, jako kontynuatorki Komisji Kruszcowej powołanej w 1772 r. oraz Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach założonej w 1816 r. z inicjatywy Stanisława Staszica. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia generalizacji map i baz danych przestrzennych.

 

Problematyka konferencji

 

 • Generalizacja map

 • Generalizacja obiektów w bazach danych przestrzennych

 • Geowizualizacja

 • Web mapping – opracowywanie map w sieci

 • Neokartografia i kartografia społecznościowa

 • Analizy przestrzenne i wizualizacja ich wyników

 • Polska kartografia urzędowa

 • Metodyka kartograficzna

 • Kartografia mobilna

 • Mapa w edukacji

 • Kształcenie w zakresie kartografii na potrzeby społeczeństwa informacyjnego

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Niestety zakończono już nabór zgłoszeń udziału w XLII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. Było to spowodowane przekroczeniem planowanej liczby uczestników. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania tegoroczną konferencją i jednocześnie przepraszamy wszystkich z Państwa, którzy jeszcze zamierzali się zgłosić za brak takiej możliwości.

 

Opłaty konferencyjne

 

Opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady oraz uroczystą kolację.

 

Wczesna opłata konferencyjna do 30 czerwca 2019 roku:

− opłata standardowa: 420 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 320 zł

 

Późna opłata konferencyjna po 30 czerwca 2019 roku:

− opłata standardowa: 480 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 350 zł

 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej

Właściciel konta: Oddział Kartograficzny PTG

Numer konta: mBank S.A. 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Tytuł wpłaty: 42 Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Miejsce obrad

Dzień 1: Wtorek 17.09.2019Gmach Polskiej Akademii Umiejętności Kraków duża Aula ul. Sławkowska

 

Dzień 2:  Środa 18.09.2019Budynek C-4, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH sala 301 III p

             

WAŻNE TERMINY


31 maja 2019 r.:

 • nadsyłanie zgłoszeń referatów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)

 • nadsyłanie propozycji posterów

 

15 czerwca 2019 r.:

 • akceptacja referatów i posterów

 

30 czerwca 2019 r.

 • rejestracja i wczesna opłata konferencyjna

 

15 lipca 2019 r.:

 • nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)

 

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 • Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne ze streszczeniami referatów i posterów.

 • O przyjęciu referatów i posterów decyduje Komitet Naukowy Konferencji.

 • Orientacyjny czas prezentacji referatów – 15 minut.

 • Rozmiar posteru – maksymalnie A0.

 • Dnia 16.09.2019 r. o godz. 19.00 na terenie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH odbędzie się otwarte zebranie członków Oddziału Kartograficznego PTG oraz Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

 • Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztów noclegów. Uczestnicy konferencji załatwiają noclegi we własnym zakresie.

 • Informacja o hotelach i miejscach noclegowych:

 

   UWAGA: we wrześniu dostępność miejsc hotelowych w Krakowie jest bardzo ograniczona i zalecane jest wcześniejsze rezerwowanie pokoi.

 

Kontakt:

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. inż. Krystian Kozioł (WGGiIŚ AGH)

krystian.koziol@agh.edu.pl

tel. +48 501615787 lub  +48 126172285

 

 

Sekretariat:

inż. Katarzyna Ryll

katarzyna.ryll@agh.edu.pl

tel. +48 12 617 33 23

 

 

Adres pocztowy:

 

XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

bottom of page