top of page
bramaUW_loga2021.png

Patronat Honorowy

GGK_GUGiK_2021-10-22.jpg

 

Komunikat 1a

PROGRAM XLIII OKK

SPRAWOZDANIE

(strona 94)

 

 

 

 

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, której tematem przewodnim będzie

 

Kartografia dla wszystkich i dla każdego

 


Konferencja została objęta patronatem honorowym Głównego Geodety Kraju.

 

Obrady będą prowadzone w formie zdalnej w dniach 26 i 27 października 2021 r. Stanowi ona kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku. Tym razem chcemy skupić uwagę przede wszystkim na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego naszej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych.
 

Problematyka konferencji

 

 • Kartografia urzędowa

 • Kartografia społecznościowa, neokartografia

 • Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce

 • Współczesne użytkowanie map

 • Kartografia w zarządzaniu kryzysowym

 • Społecznościowe inicjatywy kartograficzne

 • Kartografia w mediach elektronicznych

 • Mapa we współczesnej szkole

 • Geowizualizacja

 • Metodyka kartograficzna

 • Kształcenie kartografów w dobie pandemii

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać poprzez formularz on-line .

 

Opłaty konferencyjne

​​

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł, obejmuje: koszty uczestnictwa oraz materiały konferencyjne

i powinna być wniesiona do 10 września 2021 roku.

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej:

Właściciel konta: Oddział Kartograficzny PTG

Numer konta: mBank S.A. 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Tytuł wpłaty: 43 Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

WAŻNE TERMINY


30 czerwca 2021 r.

 • nadsyłanie zgłoszeń referatów i poaterów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)​

 

31 lipca 2021 r.

 • akceptacja referatów i posterów

15 września 2021 r.

 • nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)

10 września 2021 r.

 • rejestracja i wpłaty

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 • Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne ze streszczeniami referatów i posterów

 • o przyjęciu referatów i posterów decyduje Komitet Naukowy Konferencji

 • orientacyjny czas prezentacji referatów – 15 minut.

 • postery zostaną zamieszczone na stronie internetowej Oddziały Kartograficznego PTG .​

  

Kontakt:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Korycka-Skorupa (ZGKiT UW)

j.skorupa@uw.edu.pl

 

 

Sekretariat:

mgr Bożena Ogorzelska

mgr Karolina Sielicka

e-mail: kartografia.wgsr@uw.edu.pl 

Adres pocztowy:


Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

bottom of page