W związku z sytuacją epidemiologiczną, organizatorzy XLIII Ogólnopolskiej  Konferencji  Kartograficznej, planowanej w dniach 23 i 24 września 2020 r., informują o przeniesieniu konferencji na 2021 rok (wiosna lub jesień).

 

O nowym terminie konferencji powiadomimy Państwa w nowym komunikacie.

 

Komunikat 1 (archiwalny)

 

 

 

 

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, której tematem przewodnim będzie

 

Kartografia dla wszystkich

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Głównego Geodety Kraju, w Warszawie w dniach 23 i 24 września 2020 r. Stanowi ona kolejną odsłonę dorocznych spotkań środowiska kartografów i sympatyków map, które organizowane są od 1968 roku i będzie już dziesiątą z cyklu „Stan i perspektywy polskiej kartografii”. Obrady będą również koncentrowały uwagę na uprawianiu kartografii przez coraz liczniejsze rzesze pasjonatów map spoza grona zawodowego naszej dyscypliny. Ten obszar aktywności społecznej, zwany neokartografią, dynamicznie rozwija się dzięki powszechności dostępu do technologii informatycznych, w tym internetowych. 

 

Problematyka konferencji

 

 • Kartografia urzędowa,

 • Aktualny stan infrastruktury danych przestrzennych w Polsce,

 • Kartografia społecznościowa (neokartografia),

 • Współczesne użytkowanie map,

 • Kartografia w zarządzaniu kryzysowym,

 • Społecznościowe inicjatywy kartograficzne,

 • Kartografia w mediach elektronicznych,

 • Mapa we współczesnej szkole,

 • Geowizualizacja,

 • Metodyka kartograficzna

 • Kształcenie w zakresie kartografii na potrzeby społeczeństwa informacyjnego

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać poprzez sondażowy formularz on-line .

 

Opłaty konferencyjne

 

Opłata obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady oraz uroczystą kolację.

 

Wczesna opłata konferencyjna do 30 czerwca 2020 roku:

− opłata standardowa: 420 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 320 zł

 

Późna opłata konferencyjna po 30 czerwca 2020 roku:

− opłata standardowa: 480 zł

− opłata zniżkowa (studenci i doktoranci): 350 zł

 

Dane do przelewu opłaty konferencyjnej

Właściciel konta: Oddział Kartograficzny PTG

Numer konta: mBank S.A. 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Tytuł wpłaty: 43 Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Miejsce obrad

 

Pałac Tyszkiewiczów – Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie (sąsiadujący z budynkiem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW).

 

             

WAŻNE TERMINY


15 maja 2020 r.:

 • nadsyłanie zgłoszeń referatów (zarys treści do 1000 znaków ze spacjami)

  • opublikowanie pełnych referatów (po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów) będzie możliwe w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz w „Polish Cartographical Review”.

 • nadsyłanie propozycji posterów

 

15 czerwca 2020 r.:

 • akceptacja referatów i posterów

 

30 czerwca 2020 r.

 • rejestracja i wczesna opłata konferencyjna

 

15 lipca 2020 r.:

 • nadsyłanie rozszerzonych streszczeń referatów camera-ready (do 2000 znaków ze spacjami)

 

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 • Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne ze streszczeniami referatów i posterów.

 • O przyjęciu referatów i posterów decyduje Komitet Naukowy Konferencji.

 • Orientacyjny czas prezentacji referatów – 15 minut.

 • Rozmiar posteru – maksymalnie A0.

 • Dnia 22.09.2020 r. o godz. 19.00 odbędzie się otwarte zebranie członków Oddziału Kartograficznego PTG (miejsce obrad zostanie podane w terminie późniejszym).

 • Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztów noclegów. Uczestnicy konferencji załatwiają noclegi we własnym zakresie.

 

  

Kontakt:

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

dr Jolanta Korycka-Skorupa (ZGKiT UW)

j.skorupa@uw.edu.pl

 

 

Sekretariat:

e-mail: kartografia.wgsr@uw.edu.pl 

tel. 22 55 21 510 

 

Adres pocztowy:

 

XLIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)