top of page

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Zapraszamy na Konferencję

Mapa w społeczeństwie informacyjnym

 

W dniach 15 i 16 września 2015 roku odbędzie się w Warszawie XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, dziewiąta z cyklu Stan i perspektywy polskiej kartografii.

 

Konferencję organizują Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Patronat nad Konferencją objął Główny Geodeta Kraju. Konferencja będzie jednym z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce. Miejscem Konferencji będzie Pałac Tyszkiewiczów – Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie (sąsiadujący z budynkiem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW).

 

Przypominamy autorom zgłoszonych referatów o nadsyłaniu streszczeń do materiałów konferencyjnych. Autorów posterów prosimy o krótkie teksty na temat ich prezentacji. Teksty należy nadsyłać nie później niż do 31 lipca 2015 r.

 

Informujemy, że opublikowanie pełnych referatów (po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów) będzie możliwe w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” oraz w „Polish Cartographical Review” (on-line w języku angielskim).

 

Podczas konferencji odbędą się zebrania Oddziału Kartograficznego PTG oraz Stowarzyszenia Kartografów Polskich. Nastąpi także rozstrzygnięcie konkursów na mapę roku oraz internetową mapę roku.

 

Ostateczny program konferencji do pobrania tutaj

 

Koszty udziału w konferencji wynoszą 350 zł, a opłata ulgowa dla emerytów i studentów 200 zł.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i dokonywanie wpłat nie później niż do 10 sierpnia na konto

nr 56 1160 2202 0000 0000 5515 5257 Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30  

Jako tytuł przelewu należy podać „udział w 38 Ogólnopolskiej Konferencji kartograficznej”.

 

Adres do korespondencji i szczegółowe informacje:

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa; e-mail: jrsiwek@uw.edu.pl

 

 

bottom of page