top of page

Zarządy Oddziału Kartograficznego PTG

 

 

Kadencja 2000–2003


Jacek Pasławski (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący

Władysław Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – zastępca przewodniczącego

Mieczysław Sirko (UMCS, Lublin) – zastępca przewodniczącego

Wiesław Kaprowski (Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Janusz Szewczuk (Uniwersytet Jagielloński) – członek

 

Kadencja 2003–2006

 

Jacek Pasławski (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący

Władysław Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – zastępca przewodniczącego

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – zastępca przewodniczącego

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Janusz Szewczuk (UJ) – członek

 

Kadencja 2006–2009

 

Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca

Jacek Pasławski – wiceprzewodniczący

Waldemar Spallek (UWr) – sekretarz

Dorota Borowicz (UWr) – skarbnik

Beata Medyńska-Gulij (UAM, Poznań) – członek zarządu.

 

Kadencja 2009–2012

 

Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Beata Medyńska-Gulij (UAM, Poznań) – wiceprzewodnicząca

Waldemar Spallek (UWr) – sekretarz

Dorota Borowicz-Mićka (UWr) – skarbnik

 

Kadencja 2012–2016

 

Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii) – przewodniczący

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – wiceprzewodniczący

Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Kadencja 2016–2020

 

Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii) – przewodniczący

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – wiceprzewodniczący

Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Kadencja 2020–2024

 

Marek Baranowski – przewodniczący

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Paweł Weszpiński (Urząd Miasta Warszawy) – wiceprzewodniczący

Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

 

 

bottom of page