Zarządy Oddziału Kartograficznego PTG

 

 

Kadencja 2000–2003


Jacek Pasławski (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący

Władysław Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – zastępca przewodniczącego

Mieczysław Sirko (UMCS, Lublin) – zastępca przewodniczącego

Wiesław Kaprowski (Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Janusz Szewczuk (Uniwersytet Jagielloński) – członek

 

Kadencja 2003–2006

 

Jacek Pasławski (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący

Władysław Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – zastępca przewodniczącego

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – zastępca przewodniczącego

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

Janusz Szewczuk (UJ) – członek

 

Kadencja 2006–2009

 

Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca

Jacek Pasławski – wiceprzewodniczący

Waldemar Spallek (UWr) – sekretarz

Dorota Borowicz (UWr) – skarbnik

Beata Medyńska-Gulij (UAM, Poznań) – członek zarządu.

 

Kadencja 2009–2012

 

Wiesława Żyszkowska (Uniwersytet Wrocławski) – przewodnicząca

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Beata Medyńska-Gulij (UAM, Poznań) – wiceprzewodnicząca

Waldemar Spallek (UWr) – sekretarz

Dorota Borowicz-Mićka (UWr) – skarbnik

 

Kadencja 2012–2016

 

Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii) – przewodniczący

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – wiceprzewodniczący

Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

 

Kadencja 2016–2020

 

Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii) – przewodniczący

Jolanta Korycka-Skorupa (UW) – wiceprzewodnicząca

Pavel Neytchev (Uniwersytet Gdański) – wiceprzewodniczący

Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii) – sekretarz

Jerzy Siwek (UW) – skarbnik

 

 

 

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)