Wiadomości w skrócie

Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 9:30 w formie zdalnej. Referat pt. „Location Based Services: Evolution and Research Challenges”, wygłosi prof. Georg Gartner (TU Vienna).

Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, która po roku opóźnienia odbędzie się w trybie zdalnym w dniach  26 i 27 października 2021 r.

Pragniemy przybliżyć zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez Prof. Zenona Kozieła z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które jest dostępne pod linkiem poniżej. Zawiera ono wykazy nowości wydawniczych tworzone systematycznie dużym wysiłkiem Jerzego Ostrowskiego, redaktora Polskiego Przeglądu Kartograficznego, w okresie 50 lat.

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 o godz. 15:00.

W dniu 23.03.2021 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego po zdalnej, publicznej obronie rozprawy doktorskiej nadała Pani Katarzynie Słomskiej-Przech stopień doktora w dyscyplinie Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Tytułem rozprawy był Wpływ medium publikacji na użyteczność map. Promotorem pracy był dr hab. Wiesław Ostrowski, promotorem pomocniczym dr Izabela Gołębiowska, a recenzentami: dr hab. Zenon Kozieł i dr hab. Wiesława Żyszkowska, em. prof. UWr. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Miło nam zaznaczyc, że Pani Katarzyna Słomska-Przech jest członkiem naszego Oddziału Kartograficznego.

Z przyjemnoci donosimy, że dr inż. Izabela Karsznia objęła z dniem 1 marca 2021 r. funkcję p.o. kierowniczki Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych i organizacyjnych.

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 o godz. 15:00.

XXIV Szkoła Kartograficzna, Wrocław, 11-12 wrzesnia 2018 roku. 

PLAKAT

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 r.

Kongres Geografii Polskiej odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

1/3

Please reload

PPK

PCR

ICA

MRM PL

SKP

ZHK

Please reload

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)