Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na liczne prośby, termin nadsyłania zgłoszeń referatów i posterów na XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (Toruń, 29-30 września 2022 r.) został przesunięty na 31 maja 2022 r. 


Uczestnictwo w konferencji prosimy zgłaszać za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/L7y2cQgh3pydbxyY8


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny numer półrocznika Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Tom 6 Nr 1–2 jest dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest elektroniczna wersja (link poniżej) 4 tomu Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierającego  zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez Prof. Zenona Kozieła z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dostępne są w nim wykazy nowości wydawniczych tworzone systematycznie dużym wysiłkiem Jerzego Ostrowskiego, redaktora Polskiego Przeglądu Kartograficznego, w okresie 50 lat.

Niebawem zostanie opublikowana również drukowana wersja 4 tomu BPPK, o czym będziemy informowali na naszej witrynie.

OK-UW200-200.png

Uprzejmie informujemy, że na stronie XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (Toruń, 29-30 września 2022 r.) dostępny jest komunikat 2 zawierający link do formularza zgłoszeń referatów i uczestnictwa wraz z terminami ich nadsyłania oraz informacjami o wysokości opłaty konferencyjnej.

OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego organizują w tym semestrze dwa seminaria naukowe. Pierwsze poświęcone XXX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej we Florencji odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 16:00. Link tutaj

Serdecznie zapraszamy.

OK-UW200-200.png

Uprzejmie informujemy, że XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna - w Toruniu, 29-30 września 2022 roku zostałała objęta honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, Pana Prezesa Waldemara Izdebskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia Pana Prezydenta Michała Zaleskiego. Dostępny jest także Komunikat nr 1 z terminami nadsyłania zgłoszeń referatów i uczestnictwa.

OK-UW200-200.png

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG uprzejmie informuje, że nasze czasopismo Polish Cartographical Review w ostatniej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 70 pkt. (poz. 29937). Przypominamy, że nasze czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin naukowych: historia, językoznawstwo, inżynieria lądowa i transport, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia, nauki o Ziemi i środowisku. Zapraszamy do współpracy.

Kolejne wiadomości