top of page
Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że w Tomie 7 Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim.  ukazał się numer specjalny, zawierający Bibliografię zawartości naszego periodyka za lata 2009–2020. Jest on dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na XLV Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną połączoną z obchodami 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, której tematem będą

METODY KARTOGRAFICZNE I GEOMATYCZNE W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Konferencja odbędzie się w dniach 20‒23 września 2023 r. w Lublinie (popołudnie 20.09.23) i Janowie Lubelskim (21‒23.09.23).

 

OK-UW200-200.png

W dniu 13 grudnia 2022 r.  Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna nadała Pani doktor Izabeli Gołębiowskiej (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Uniwersytetu Warszawskiego) stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na podstawie monografii pt. „Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się numer półrocznika Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Tom 7 Nr 1jest dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Polish Cartographical Review jest regularnie wysyłany do różnych bibliotek. Jedną z instytucji, w których można zapoznać się z papierową wersją naszego czasopisma jest Staatsbibliothek w Berlinie (fotografia autorstwa Tomasza Paneckiego)

OK-UW200-200.png

Uprzejmie informujemy, że jest już dostępny PROGRAM obrad XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (Toruń, 29-30 września 2022 r.)


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.


Można jeszcze składać zgłoszenia udziału za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/L7y2cQgh3pydbxyY8

OK-UW200-200.png

Z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku tragicznego w skutkach zdarzenia w Meksyku zmarł dr hab. Konrad Czapiewski, prof IGiPZ PAN, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wieloletni skarbnik PTG. Wraz z całą społecznością PTG łączymy się w bólu z najbliższą Rodziną.


Nekrolog zamieszczony został na stronie internetowej PTG (poniżej).

Kolejne wiadomości
bottom of page