Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG uprzejmie informuje, że nasze czasopismo Polish Cartographical Review w ostatniej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymało 70 pkt. (poz. 29937). Przypominamy, że nasze czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin naukowych: historia, językoznawstwo, inżynieria lądowa i transport, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia, nauki o Ziemi i środowisku. Zapraszamy do współpracy.

OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Toruński PTG oraz Katedra Geomatyki i Kartografii UMK w Toruniu z przyjemnością informują, że XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna odbędzie sie w Toruniu w dniach 29-30 września 2022 roku.

Przygotowywany jest komunikat nr 1, który roześlemy i opublikujemy w styczniu 2022 r. Prosimy o zaznaczenie powyższych dat w swoich kalendarzach.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością przekazujemy wiadomość od prof. Dariusza Dukaczewskiego, biorącego udział w 30 Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej MAK we Florencji, że w ramach Międzynarodowej Wystawy Kartograficznej Polska uzyskała pierwszą nagrodę w kategorii "Inne produkty kartograficzne" za Atlas Geograficzny Białorusi dla niewidomych i niedowidzących (Geographical atlas of Belarus for the blind and visually impaired). Autorką Atlasu jest Pani Nadzieja Avizhych – również laureatka III nagrody w XI Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji. Opiekunką pracy magisterskiej była dr Izabela Gołębiowska z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW.


Gratulujemy tak zaszczytnej nagrody o znaczeniu międzynarodowym.

OK-UW200-200.png

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od Zakładu Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jego kierownictwo musiało odwołać  XLIV Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną w Poznaniu planowaną wcześniej w dniach 20-21 czerwca 2022 roku.

O nowym miejscu i terminach obrad poinformujemy wkrótce. 

Prosimy o wybaczenie związanych z tym kłopotów.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Polish Cartographical Review (eISSN 2450-6966) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020, z oceną:

ICV 2020 = 99.62

Zachęcamy do odwiedzenia paszportu czasopisma na stronie Index Copernicus International.
ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych.
Warunkiem indeksacji jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na ponad 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność powiadomić, że XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna pod hasłem Kartografia i geomedia odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-21 czerwca 2022 roku. Zwiastun Konferencji dostępny poniżej.

OK-UW200-200.png

W dniach 14-18 grudnia 2021 we Florencji odbędzie się 30 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna. Link do strony konferencji poniżej.

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich