top of page
Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości mamy przyjemność poinformować, że dostępny jest komunikat 2 dotyczący I Kongresu Geoinformacyjnego, który odbędzie się w Krakowie w dniach 25-27.10.2023. Oddział Kartograficzny PTG w ramach Kongresu zamierza zorganizować kilka sesji referatowo-panelowych, w których autorzy z kręgu naszego Oddziału będą mogli przedstawić swoje referaty. Gorąco zachęcamy naszych członków i sympatyków do zgłaszania referatów oraz swojego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu naukowym. Termin zgłaszania referatów (tytuł i streszczenie do 2000 znaków) mija 15 czerwca 2023 r. , a zgłaszania uczestnictwa po obniżej cenie - w dniu 30 czerwca 2023 r.

Informacje o Kongresie są aktualizowane na stronie http://kongres-geo.pl. Prosimy o odwiedzanie jej.

OK-UW200-200.png

Komitet Organizacyjny XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (20‒23 września 2023 r. ,Lublin i Janów Lubelski) przesyła serdeczne zaproszenie do udziału w tegorocznej lubelsko-janowskiej edycji oraz przypomnienie o nadchodzącym terminie zgłoszeń uczestnictwa - na prośbę uczestników termin ten został wydłużony do 30 kwietnia br. 


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji - https://www.umcs.pl/pl/tematyka,26343.htm


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Jakub Kuna - sekretarz XLV OKK 2023


OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że w Tomie 7 ukazał się suplement 2/2022 Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Jest on dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Uprzejmie informujemy. że zostało zmienione miejsce kolejnych spotkań w ramach naszych seminariów. Od drugiego seminarium w semestrze letnim będą one odbywały się w sali 220 przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają do udziału.

OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny PTG wraz z pięcioma innymi stowarzyszeniami organizuje w dniach 25-27.10.2023 I Kongres Geoinformacyjny. Kongres będzie służył wymianie doświadczeń uczestniczących w nim organizacji, które zajmują się problematyką geoinformacyjną i pozwoli na bliższe poznanie się naszych środowisk. 


OK PTG w ramach Kongresu zorganizuje kilka sesji referatowo-panelowych, w których autorzy z kręgu naszego Oddziału będą mogli przedstawić swoje referaty.


Poniżej dostępny jest Komunikat 1 związany z tym wydarzeniem. Niebawem, w kolejnym przekazane zostaną dodatkowe informacje organizacyjne, w tym link do formularza zgłoszeniowego.


Zachęcamy do czynnego udziału w obradach I Kongresu Geoinformacyjnego wszystkich naszych członków i sympatyków.

OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego organizują w letnim semestrze pięć seminariów naukowych. Pierwsze zatytułowane Geograficzno-polityczny atlas Polski. Perspektywa 2022 odbędzie się w dniu 13 marca 2022 r. o godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy.

OK-UW200-200.png

W tym roku obchodzimy 100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

W styczniu 1923 roku ukazał się pierwszy jego numer. Kwartalnik ukazywał się najpierw we Lwowie pod redakcją Eugeniusza Romera. W okresie międzywojennym, do 1934 r. ukazało się 48 numerów o łącznej objętości 1600 stron! Było to wówczas jedyne pismo tego rodzaju w światowym czasopiśmiennictwie geograficzno-kartograficznym.

Po II wojnie światowej czasopismo zaczęło ukazywać się ponownie w 1969 r. i wydawane jest do dziś (od 2015 r. jako Polish Cartographical Review).

Tom 1, nr 1 ze stycznia 1923 r. można przeczytać pod linkiem poniżej.

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

bottom of page