Wiadomości w skrócie

Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym, które odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 9:30 w formie zdalnej. Referat pt. „Location Based Services: Evolution and Research Challenges”, wygłosi prof. Georg Gartner (TU Vienna).

Oddział Kartograficzny PTG oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na XLIII Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną, która po roku opóźnienia odbędzie się w trybie zdalnym w dniach  26 i 27 października 2021 r.

Pragniemy przybliżyć zestawienia piśmiennictwa kartograficznego zebrane przez Prof. Zenona Kozieła z Katedry Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które jest dostępne pod linkiem poniżej. Zawiera ono wykazy nowości wydawniczych tworzone systematycznie dużym wysiłkiem Jerzego Ostrowskiego, redaktora Polskiego Przeglądu Kartograficznego, w okresie 50 lat.

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 o godz. 15:00.

W dniu 23.03.2021 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego po zdalnej, publicznej obronie rozprawy doktorskiej nadała Pani Katarzynie Słomskiej-Przech stopień doktora w dyscyplinie Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Tytułem rozprawy był Wpływ medium publikacji na użyteczność map. Promotorem pracy był dr hab. Wiesław Ostrowski, promotorem pomocniczym dr Izabela Gołębiowska, a recenzentami: dr hab. Zenon Kozieł i dr hab. Wiesława Żyszkowska, em. prof. UWr. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Miło nam zaznaczyc, że Pani Katarzyna Słomska-Przech jest członkiem naszego Oddziału Kartograficznego.

Z przyjemnoci donosimy, że dr inż. Izabela Karsznia objęła z dniem 1 marca 2021 r. funkcję p.o. kierowniczki Katedry Geomatyki i Systemów Informacyjnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych i organizacyjnych.

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 o godz. 15:00.

XXIV Szkoła Kartograficzna, Wrocław, 11-12 wrzesnia 2018 roku. 

PLAKAT

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 r.

Kongres Geografii Polskiej odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

1/3

Please reload

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polish Cartographical Review (from 2015)

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)