top of page
Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego organizują w letnim semestrze pięć seminariów naukowych. Pierwsze zatytułowane Geograficzno-polityczny atlas Polski. Perspektywa 2022 odbędzie się w dniu 13 marca 2022 r. o godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy.

OK-UW200-200.png

W tym roku obchodzimy 100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

W styczniu 1923 roku ukazał się pierwszy jego numer. Kwartalnik ukazywał się najpierw we Lwowie pod redakcją Eugeniusza Romera. W okresie międzywojennym, do 1934 r. ukazało się 48 numerów o łącznej objętości 1600 stron! Było to wówczas jedyne pismo tego rodzaju w światowym czasopiśmiennictwie geograficzno-kartograficznym.

Po II wojnie światowej czasopismo zaczęło ukazywać się ponownie w 1969 r. i wydawane jest do dziś (od 2015 r. jako Polish Cartographical Review).

Tom 1, nr 1 ze stycznia 1923 r. można przeczytać pod linkiem poniżej.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że w Tomie 7 Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim.  ukazał się numer specjalny, zawierający Bibliografię zawartości naszego periodyka za lata 2009–2020. Jest on dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają na XLV Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną połączoną z obchodami 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, której tematem będą

METODY KARTOGRAFICZNE I GEOMATYCZNE W BADANIACH INTERDYSCYPLINARNYCH

Konferencja odbędzie się w dniach 20‒23 września 2023 r. w Lublinie (popołudnie 20.09.23) i Janowie Lubelskim (21‒23.09.23).

 

OK-UW200-200.png

W dniu 13 grudnia 2022 r.  Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna nadała Pani doktor Izabeli Gołębiowskiej (Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Uniwersytetu Warszawskiego) stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na podstawie monografii pt. „Użyteczność geowizualizacji wieloelementowych w kontekście semiotyki kartograficznej”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się numer półrocznika Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Tom 7 Nr 1jest dostępny na stronie publikacje.

OK-UW200-200.png

Polish Cartographical Review jest regularnie wysyłany do różnych bibliotek. Jedną z instytucji, w których można zapoznać się z papierową wersją naszego czasopisma jest Staatsbibliothek w Berlinie (fotografia autorstwa Tomasza Paneckiego)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

bottom of page