Wiadomości w skrócie

Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na dwa seminaria naukowe, które odbędą się w semestrze zimowym 2020/2021.

W dniu 14.10.2020 r. Walne Zebranie Członków Oddziału Kartograficznego PTG wybrało nowe władze Oddziału na kadencję 2020-2024. Przewodniczącym został Marek Baranowski, wiceprzewodniczącymi Jolanta Korycka-Skorupa i Paweł Weszpiński, sekretarzem Dariusz Dukaczewski, a skarbnikiem Jerzy Siwek. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Beata KonopskaIzabela GołębiowskaWiesław Ostrowski i Jan Rutkowski.

W dniu 13 października 2020 r. odbył się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, w trybie telekonferencji (online). Omówienie i wyniki Konkursu dostępne są poniżej

W dniu 10.10.2020 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego dokonało wyboru Pani Prof. Urszuli Mygi-Piątek na Przewodniczącą PTG. Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG składa serdeczne gratulacje i życzy samych sukcesów i satysfakcji w pracy dla środowiska polskich geografów.

W dniu 10.10.2020 roku zakończyła się czteroletnia (2016-2020) kadencja przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Pana Prof. Antoniego Jackowskiego oraz Zarządu Głównego PTG. Był to bardzo ważny okres działalności naszego Towarzystwa, a zasługi Pana Profesora są trudne do przecenienia. Tego samego dnia Walne Zgromadzenie Delegatów PTG nadało Panu Profesorowi tytuł Honorowego Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gratulujemy i dziekujemy za osiem lat niezwykle owocnej współpracy z Oddziałem Kartograficznym PTG.

Z przyjemnością informujemy, że na 

XII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji wpłynęło 26 prac z 13 uczelni. Wkrótce ukażą się kolejne informacje o Konkursie.


W dniu 14 października 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału Kartograficznego PTG w trybie zdalnym.

XXIV Szkoła Kartograficzna, Wrocław, 11-12 wrzesnia 2018 roku. 

PLAKAT

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Gdańsk, 18-19 września 2018 r.

Kongres Geografii Polskiej odbył się w dniach 12-14 kwietnia 2018 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

1/3

Please reload

Please reload

Kontakt:

Adres Zarządu:

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

konto bankowe 87 1140 2004 0000 3302 7707 8083

Telefon:

22 32 91 970 (Sekretarz)

 

 

KRS:  0000162392

E-mail:

marekbaranowski100@gmail.com (Przewodniczący)

dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl (Sekretarz)

jrsiwek@uw.edu.pl (Skarbnik)