top of page
Wiadomości w skrócie
OK-UW200-200.png

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie udziału w XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej pt. "Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych" w dniach 20-23 września 2023 w Lublinie i Janowie Lubelskim. Poniżej załączamy Komunikat 3 oraz szczegółowy program konferencji. 

Do zobaczenia w Lublinie i Janowie Lubelskim!


w imieniu Komitetu Organizacyjnego, 

dr Jakub Kuna - sekretarz 45. OKK

OK-UW200-200.png

Mamy przyjemność przesłać Państwu drugi komunikat z zaproszeniem do udziału w XIV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PRAC DYPLOMOWYCH Z ZAKRESU KARTOGRAFII, GEOMATYKI I GEOINFORMACJI.

Względy techniczne zmusiły nas do zmiany adresu internetowego formularza zgłoszeniowego

Nowy link to: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICJDM92k4hzEPJ9HDGFi1xdFR79Q4x8_il3lA8CYX4cjwVQ/viewform


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie, Przypominamy, że finał odbędzie się 20 października 2023 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie.

OK-UW200-200.png

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że nasz kolega Igor Drecki odszedł wraz ze swoją żoną w dniu 26 lipca, w wyniku tragicznego zdarzenia w Nowej Zelandii. To wielka strata dla polskiego i nowozelandzkiego środowiska kartograficznego, a także dla Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, której był wieloletnim działaczem, w tym redaktorem ICA News od 2007 roku. Był niezwykle wartościowym i cenionym członkiem naszej społeczności, a także uczynnym i miłym kolegą. Będzie nam wszystkim bardzo Go brakowało.


Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

OK-UW200-200.png

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu

Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, którego finał odbędzie się 20 października 2023 r.

na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy

ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie pod patronatem Dziekana Wydziału

Geografii i Studiów Regionalnych oraz Przewodniczącego Oddziału Kartograficznego

Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Poniżej komunikat 1 tegorocznego Konkursu. Zapraszamy!

OK-UW200-200.png

W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości mamy przyjemność poinformować, że dostępny jest komunikat 2 dotyczący I Kongresu Geoinformacyjnego, który odbędzie się w Krakowie w dniach 25-27.10.2023. Oddział Kartograficzny PTG w ramach Kongresu zamierza zorganizować kilka sesji referatowo-panelowych, w których autorzy z kręgu naszego Oddziału będą mogli przedstawić swoje referaty. Gorąco zachęcamy naszych członków i sympatyków do zgłaszania referatów oraz swojego uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu naukowym. Termin zgłaszania referatów (tytuł i streszczenie do 2000 znaków) mija 15 czerwca 2023 r. , a zgłaszania uczestnictwa po obniżej cenie - w dniu 30 czerwca 2023 r.

Informacje o Kongresie są aktualizowane na stronie Kongresu. Prosimy o odwiedzanie jej.

OK-UW200-200.png

Komitet Organizacyjny XLV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej (20‒23 września 2023 r. ,Lublin i Janów Lubelski) przesyła serdeczne zaproszenie do udziału w tegorocznej lubelsko-janowskiej edycji oraz przypomnienie o nadchodzącym terminie zgłoszeń uczestnictwa - na prośbę uczestników termin ten został wydłużony do 30 kwietnia br. 


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji - https://www.umcs.pl/pl/tematyka,26343.htm


W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Jakub Kuna - sekretarz XLV OKK 2023


OK-UW200-200.png

Z przyjemnością informujemy, że w Tomie 7 ukazał się suplement 2/2022 Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Jest on dostępny na stronie publikacje.

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polish Cartographical Review (from 2015)

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

Polski Przegląd Kartograficzny (1969 - 2014)

International Cartographic Association

International Cartographic Association

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

bottom of page